Hóa chất các ngành khác

Hiển thị 33–33 của 33 kết quả

  • Đồng Sunfat – CuSO4

    – Nhìn bằng mắt thường ta thấy tinh thể Đồng sunfat có màu xanh đậm trong suốt, rắn hoặc dạng bột.
    – CuSO4.5H2O không hòa tan trong etanol

    – Hầu như không hòa tan trong hầu hết các dung môi hữu cơ khác

    – Khối lượng mol của CuSO4 là 249,686 g/mol (ngậm 5 nước)