Tiêu chuẩn NSF/ANSI/CAN 60 của hoá chất xử lý nước

 

Tiêu chuẩn NSF/ANSI/CAN 60 là một bộ hướng dẫn do Tổ chức Vệ sinh Quốc gia (NSF) Quốc tế phối hợp với Viện Tiêu chuẩn Quốc gia Hoa Kỳ (ANSI) và Hiệp hội Tiêu chuẩn Canada (CSA) xây dựng. Tiêu chuẩn này cung cấp một khuôn khổ để thử nghiệm và chứng nhận các sản phẩm được sử dụng trong xử lý và phân phối nước uống. Mục đích của tiêu chuẩn này là để đảm bảo rằng các sản phẩm này không gây ô nhiễm hoặc ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nước.

 

 

Tiêu chuẩn NSF/ANSI/CAN 60 bao gồm nhiều loại sản phẩm và vật liệu được sử dụng trong ngành xử lý nước, bao gồm hóa chất, hệ thống xử lý và lọc, đường ống và van. Nó bao gồm các yêu cầu đối với vật liệu, thử nghiệm sản phẩm, kiểm soát chất lượng và chứng nhận sản phẩm. Tiêu chuẩn này áp dụng cho tất cả các loại hệ thống cấp nước công cộng, bao gồm cấp nước đô thị, cơ sở công nghiệp và tòa nhà thương mại.

Tiêu chuẩn NSF/ANSI/CAN 60 của hoá chất xử lý nước

Ngành hóa chất đóng vai trò quan trọng trong thị trường xử lý nước, cung cấp nhiều loại hóa chất được sử dụng trong quy trình xử lý và lọc nước. Những hóa chất này bao gồm chất keo tụ, chất keo tụ, chất khử trùng và chất điều chỉnh độ pH. Tiêu chuẩn NSF/ANSI/CAN 60 đặt ra các yêu cầu đối với việc sử dụng các hóa chất này, đảm bảo rằng chúng đáp ứng các tiêu chuẩn nghiêm ngặt về chất lượng và an toàn.

Tiêu chuẩn NSF/ANSI/CAN 60 chỉ định nồng độ tối đa cho phép (MAC) đối với các chất gây ô nhiễm khác nhau có thể có trong hóa chất xử lý nước. Những chất gây ô nhiễm này bao gồm kim loại nặng, hợp chất hữu cơ dễ bay hơi (VOC) và các chất độc hại khác. MAC được đặt ở mức được coi là an toàn cho con người và dựa trên các hướng dẫn và quy định về sức khỏe đã được thiết lập.

Tiêu chuẩn cũng đặt ra các yêu cầu đối với việc sản xuất và đóng gói hóa chất xử lý nước. Các nhà sản xuất phải tuân theo các quy trình kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt để đảm bảo rằng các sản phẩm của họ đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn NSF/ANSI/CAN 60. Điều này bao gồm kiểm tra và kiểm tra thường xuyên nguyên liệu thô, quy trình sản xuất và thành phẩm.

Việc đóng gói hóa chất xử lý nước cũng phải đáp ứng các yêu cầu cụ thể để ngăn ngừa ô nhiễm và đảm bảo xử lý an toàn. Điều này bao gồm các yêu cầu ghi nhãn, chẳng hạn như tên sản phẩm, thông tin nhà sản xuất và hướng dẫn sử dụng. Bao bì cũng phải được thiết kế để ngăn ngừa tràn, rò rỉ hoặc các hình thức nhiễm bẩn khác trong quá trình bảo quản và vận chuyển.

Ngoài các sản phẩm hóa chất, tiêu chuẩn NSF/ANSI/CAN 60 cũng bao gồm các hệ thống xử lý và lọc. Các hệ thống này phải đáp ứng các yêu cầu nghiêm ngặt về thiết kế, xây dựng và hiệu suất. Điều này bao gồm các yêu cầu đối với vật liệu được sử dụng để xây dựng hệ thống, chẳng hạn như đường ống, van và máy bơm.

Tiêu chuẩn cũng đặt ra các yêu cầu đối với việc thử nghiệm và chứng nhận các sản phẩm xử lý nước. Các nhà sản xuất phải gửi sản phẩm của mình để phòng thí nghiệm được công nhận kiểm tra nhằm đảm bảo rằng chúng đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn NSF/ANSI/CAN 60. Khi một sản phẩm đã được chứng nhận, sản phẩm đó có thể được liệt kê trên trang web của NSF và mang dấu chứng nhận NSF/ANSI/CAN 60.

Tóm lại, tiêu chuẩn NSF/ANSI/CAN 60 là kim chỉ nam cần thiết cho ngành xử lý nước, đưa ra những yêu cầu khắt khe trong việc sử dụng hóa chất, hệ thống xử lý, sản phẩm lọc. Bằng cách tuân thủ tiêu chuẩn này, các nhà sản xuất có thể đảm bảo rằng các sản phẩm của họ đáp ứng các tiêu chuẩn nghiêm ngặt về chất lượng và an toàn, đồng thời không gây ô nhiễm hoặc ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nước. Cuối cùng, điều này giúp bảo vệ sức khỏe cộng đồng và đảm bảo khả năng tiếp cận nước uống sạch, an toàn cho tất cả mọi người.

Hiện nay, đã đăng ký và đạt được chứng nhận theo tiêu chuẩn NSF/ANSI/CAN 60 cho sản phẩm PAC bột 30% (thuộc về phân mục chất đông tụ và chất keo tụ của NSF). Khách hàng hoàn toàn có thể an tâm sử dụng sản phẩm này khi cho trực tiếp vào xử lý nước uống.

pac đông á

pac đông á