Tiêu chuẩn ANSI là gì? Tiêu chuẩn ANSI ngành công nghiệp hoá chất

Viện Tiêu chuẩn Quốc gia Hoa Kỳ (ANSI) phát triển và thúc đẩy các tiêu chuẩn đồng thuận tự nguyện cho nhiều ngành công nghiệp, bao gồm cả ngành hóa chất. Các tiêu chuẩn ANSI cho ngành hóa chất bao gồm nhiều chủ đề khác nhau, từ an toàn và sức khỏe đến bảo vệ môi trường, chất lượng sản phẩm và hiệu quả của quy trình.

 

 

Các tiêu chuẩn ANSI cho ngành công nghiệp hóa chất được phát triển theo sự đồng thuận, có nghĩa là các đại diện từ ngành công nghiệp, chính phủ và học viện làm việc cùng nhau để tạo ra các tiêu chuẩn thiết thực, hiệu quả và được tất cả các bên liên quan chấp nhận. Các tiêu chuẩn được xem xét và cập nhật thường xuyên để đảm bảo rằng chúng vẫn phù hợp và hữu ích trong bối cảnh thay đổi của ngành hóa chất.

Tiêu chuẩn ANSI

Một số tiêu chuẩn ANSI chính có liên quan đến ngành hóa chất là:

 

ANSI/ASSE Z590.3 – Phòng ngừa thông qua thiết kế: Hướng dẫn giải quyết rủi ro nghề nghiệp trong quy trình thiết kế và thiết kế lại

Tiêu chuẩn này cung cấp hướng dẫn về việc kết hợp các cân nhắc về an toàn và sức khỏe nghề nghiệp vào quá trình thiết kế và thiết kế lại cho các quy trình và thiết bị hóa chất. Mục tiêu là giảm thiểu hoặc loại bỏ các nguy cơ và rủi ro đối với người lao động, cũng như đối với môi trường và cộng đồng nói chung.

 

ANSI/AIHA Z9.5 – Thông gió phòng thí nghiệm

Tiêu chuẩn này bao gồm việc thiết kế, xây dựng, vận hành và bảo trì hệ thống thông gió phòng thí nghiệm để kiểm soát việc tiếp xúc với các vật liệu nguy hiểm trong môi trường phòng thí nghiệm. Tiêu chuẩn cung cấp hướng dẫn về cách đạt được mức thông gió phù hợp để đảm bảo an toàn và sức khỏe của nhân viên phòng thí nghiệm.

 

ANSI/AIHA Z10 – Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp

Tiêu chuẩn này cung cấp một khuôn khổ để thiết lập, thực hiện, duy trì và cải thiện các hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp trong ngành hóa chất. Tiêu chuẩn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tích hợp các cân nhắc về an toàn và sức khỏe vào tất cả các khía cạnh của tổ chức, bao gồm lập kế hoạch, vận hành và quản lý.

 

ANSI/ASSE Z244.1 – Kiểm soát Năng lượng Nguy hiểm: Khóa/Gắn thẻ và các Phương pháp Thay thế

Tiêu chuẩn này cung cấp hướng dẫn về kiểm soát năng lượng nguy hiểm, bao gồm việc sử dụng các quy trình khóa/gắn thẻ để ngăn chặn sự giải phóng năng lượng bất ngờ có thể gây thương tích hoặc hư hỏng. Tiêu chuẩn bao gồm việc sử dụng các phương pháp thay thế cho quy trình khóa/gắn thẻ, chẳng hạn như bảo vệ máy và sử dụng các biện pháp kiểm soát năng lượng thay thế.

 

ANSI/ASSE Z358.1 – Thiết bị tắm và rửa mắt khẩn cấp

Tiêu chuẩn này bao gồm việc thiết kế, lắp đặt, bảo trì và sử dụng thiết bị rửa mắt và tắm khẩn cấp để bảo vệ người lao động khỏi tiếp xúc với hóa chất. Tiêu chuẩn quy định các yêu cầu đối với hiệu suất, thử nghiệm và bảo trì thiết bị rửa mắt và vòi hoa sen khẩn cấp.

 

ANSI/ASME B31.3 – Quy trình đường ống

Tiêu chuẩn này bao gồm việc thiết kế, xây dựng, vận hành và bảo trì các hệ thống đường ống xử lý trong ngành hóa chất. Tiêu chuẩn cung cấp hướng dẫn về thiết kế hệ thống đường ống để đảm bảo an toàn, độ tin cậy và hiệu quả trong các quá trình hóa học.

 

ANSI/ISA-84.00.01 – An toàn chức năng: Hệ thống thiết bị an toàn cho ngành công nghiệp chế biến

Tiêu chuẩn này cung cấp hướng dẫn về thiết kế, triển khai và bảo trì các hệ thống thiết bị an toàn trong ngành hóa chất. Tiêu chuẩn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xác định các mối nguy và đánh giá rủi ro trong các quy trình hóa học, cũng như sự cần thiết của các hệ thống an toàn mạnh mẽ để giảm thiểu rủi ro liên quan đến các mối nguy này.

 

ANSI/UL 508A – Bảng điều khiển công nghiệp

Tiêu chuẩn này bao gồm việc xây dựng, vận hành và bảo trì bảng điều khiển công nghiệp được sử dụng trong ngành hóa chất. Tiêu chuẩn quy định các yêu cầu đối với thiết kế, thử nghiệm và ghi nhãn của bảng điều khiển để đảm bảo an toàn và độ tin cậy trong các quy trình hóa học.