PAC xử lý nước thải công nghiệp chế biến cá

Việc sử dụng PAC trong xử lý nước thải chế biến thủy sản đã được nghiên cứu rộng rãi trong những năm gần đây. PAC là một hợp chất hóa học được sử dụng làm chất keo tụ và chất tạo bông trong xử lý nước. Khi được thêm vào nước thải chế biến cá, PAC tạo thành các bông cặn có thể dễ dàng lắng xuống đáy bể xử lý, cho phép tách các chất rắn lơ lửng ra khỏi nước.

 

 

Nước thải chế biến cá chứa nhiều chất ô nhiễm khác nhau, bao gồm chất hữu cơ, chất rắn lơ lửng và các chất dinh dưỡng như nitơ và phốt pho. Những chất gây ô nhiễm này có thể dẫn đến ô nhiễm nước và gây hại cho hệ sinh thái dưới nước nếu nước thải không được xử lý đúng cách.

pac-xu-ly-nuoc-thai-cong-nghiep-che-bien-ca

PAC đặc biệt hiệu quả trong xử lý nước thải chế biến thủy sản nhờ khả năng loại bỏ các chất hữu cơ trong nước.

Chất hữu cơ, chẳng hạn như chất thải của cá và các vật liệu sinh học khác, có thể gây ra nhu cầu oxy sinh học (BOD) trong nước ở mức cao, dẫn đến ô nhiễm nước và gây hại cho hệ sinh thái dưới nước. PAC có thể loại bỏ hiệu quả chất hữu cơ khỏi nước thải chế biến cá, làm giảm mức độ BOD của nó và đảm bảo an toàn khi xả vào nguồn nước.

 

PAC cũng có hiệu quả trong việc loại bỏ chất rắn lơ lửng trong nước thải chế biến cá.

Chất rắn lơ lửng, chẳng hạn như vảy cá và các hạt vật chất khác, có thể gây ô nhiễm nước và gây hại cho hệ sinh thái dưới nước nếu không được xử lý đúng cách. PAC có thể làm đông tụ và kết bông các chất rắn lơ lửng trong nước thải chế biến cá một cách hiệu quả, cho phép loại bỏ chúng thông qua quá trình lắng và lọc.

 

Một trong những ưu điểm chính của việc sử dụng PAC trong xử lý nước thải chế biến cá là khả năng hoạt động hiệu quả trên một loạt các mức độ pH. Nước thải chế biến cá thường có độ pH từ 6 đến 9 và PAC có thể có hiệu quả trong phạm vi này. Điều này cho phép xử lý hiệu quả và hiệu quả nước thải chế biến cá bất kể độ pH của nó.

 

Một ưu điểm khác của việc sử dụng PAC trong xử lý nước thải chế biến cá là yêu cầu liều lượng thấp. So với các chất keo tụ và tạo bông khác, PAC có thể được sử dụng với liều lượng thấp hơn nhiều để đạt được mức độ xử lý như nhau. Điều này không chỉ làm giảm lượng hóa chất cần thiết cho quá trình xử lý mà còn làm giảm lượng bùn sinh ra trong quá trình xử lý.

 

Việc sử dụng PAC trong xử lý nước thải chế biến cá cũng có thể làm giảm tổng chi phí xử lý. PAC là một loại hóa chất có chi phí tương đối thấp so với các hóa chất xử lý khác, và yêu cầu liều lượng thấp của nó có nghĩa là cần ít hóa chất hơn để xử lý.