Các phương pháp thường được sử dụng để sản xuất PAC bột

 

Poly Aluminium Chloride (PAC) là chất keo tụ, trợ lắng polymer vô cơ được sử dụng rộng rãi trong xử lý nước thải.Có một số phương pháp sản xuất PAC như phương pháp phun sấy, phương pháp kết tủa và phương pháp ngâm.

 

 

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ thảo luận về sự khác biệt giữa ba phương pháp sản xuất PAC này.

Phương pháp phun sấy

Là phương pháp được sử dụng phổ biến nhất để sản xuất PAC. Trong phương pháp này, một dung dịch muối nhôm được phun vào một luồng không khí nóng. Sức nóng làm cho dung dịch bay hơi và các hạt rắn được thu lại khi chúng rơi ra khỏi luồng không khí. Quá trình này dẫn đến việc sản xuất PAC bột.

Các phương pháp thường được sử dụng để sản xuất PAC bột

Thuận lợi:

Đây là là một quá trình liên tục có thể sản xuất một lượng lớn PAC trong một khoảng thời gian ngắn. Quá trình này tương đối đơn giản và dễ kiểm soát, làm cho nó trở thành một lựa chọn hiệu quả về chi phí để sản xuất PAC. Phương pháp sấy phun tạo ra PAC ở dạng khô, dạng hạt, dễ xử lý và vận chuyển.

Nhược điểm:

Quá trình sấy phun đòi hỏi nhiệt độ cao, có thể dẫn đến sự phân hủy một số thành phần hóa học của PAC. Quá trình này cũng có thể dẫn đến việc tạo ra các hạt mịn, không hiệu quả bằng các hạt lớn hơn trong việc loại bỏ tạp chất khỏi nước.

 

Phương pháp kết tủa

Đây là một quy trình hàng loạt liên quan đến việc thêm một chất kiềm vào dung dịch muối nhôm. Chất kiềm phản ứng với muối nhôm để tạo ra PAC ở dạng kết tủa rắn. Kết tủa sau đó được lọc, rửa và sấy khô để tạo ra sản phẩm cuối cùng.

 

Thuận lợi:

Phương pháp kết tủa là một quy trình đơn giản và tốn ít chi phí để sản xuất PAC. Quá trình này dẫn đến việc sản xuất PAC ở dạng rắn, dễ xử lý và vận chuyển hơn dạng lỏng.

Nhược điểm:

Phương pháp kết tủa chỉ có thể tạo ra một lượng nhỏ PAC tại một thời điểm. Quá trình này cũng có thể dẫn đến việc tạo ra tạp chất, có thể làm giảm hiệu quả của PAC trong việc loại bỏ tạp chất khỏi nước.

 

Phương pháp ngâm

Phương pháp ngâm liên quan đến việc bổ sung từ từ một chất kiềm vào dung dịch muối nhôm. Sau đó, dung dịch này được ngâm trong một khoảng thời gian để cho phép hình thành PAC. Sau đó, dung dịch này được lọc, rửa và sấy khô để tạo ra dung dịch sản phẩm cuối cùng.

 

Thuận lợi:

Phương pháp ngâm cho phép sản xuất PAC trong môi trường được kiểm soát, điều này có thể tạo ra sản phẩm có chất lượng cao hơn. Quá trình này cũng ít có khả năng dẫn đến việc tạo ra các tạp chất so với phương pháp kết tủa.

 

Nhược điểm:

Phương pháp ngâm là một quy trình chậm, mỗi lần chỉ có thể sản xuất một lượng nhỏ PAC.

Quá trình này cũng đòi hỏi một lượng lớn thời gian để ngâm dung dịch, điều này có thể dẫn đến chi phí sản xuất cao hơn.