Ứng dụng HCL sản xuất công nghiệp CACL2

 

Canxi clorua có nhiều ứng dụng khác nhau trong các ngành công nghiệp khác nhau, một số trong số đó là: Chất làm tan băng: Canxi clorua được sử dụng rộng rãi làm chất làm tan băng ở những vùng lạnh. Nó được áp dụng cho đường, vỉa hè và các bề mặt khác để ngăn chặn sự hình thành băng và tuyết. Công nghiệp dầu khí: Canxi clorua được sử dụng để kiểm soát sự trương nở của đất sét trong các giếng dầu khí. Nó cũng được sử dụng làm dung dịch khoan để tăng mật độ và ngăn ngừa nổ. Công nghiệp thực phẩm: Canxi clorua được sử dụng làm chất bảo quản thực phẩm và chất điều vị. Ngành xây dựng: Canxi clorua được sử dụng làm chất xúc tiến trong quá trình ninh kết bê tông. Nông nghiệp: Canxi clorua được sử dụng làm phân bón để cải thiện cấu trúc đất và tăng cường sự phát triển của cây trồng

 

 

Một số phương pháp sản xuất canxi clorua trong công nghiệp:

 

Quá trình Solvay

Quá trình Solvay là một phương pháp sản xuất canxi clorua phổ biến. Nó liên quan đến phản ứng giữa natri clorua (NaCl) và canxi cacbonat (CaCO3) với sự có mặt của amoniac (NH3) và carbon dioxide (CO2). Phương trình hóa học của phản ứng là:

 

CaCO3 + 2NaCl + 2NH3 + CO2 → CaCl2 + 2NaHCO3

 

Phản ứng tạo ra canxi clorua và natri bicacbonat (NaHCO3). Canxi clorua sau đó được tách ra khỏi dung dịch bằng cách bay hơi hoặc kết tinh.

 

Nó bao gồm một số bước:

 

Bước 1: Hình thành natri bicacbonat

 

Natri bicacbonat (NaHCO3) được hình thành từ phản ứng giữa natri clorua (NaCl), amoniac (NH3) và carbon dioxide (CO2). Phương trình hóa học của phản ứng là:

 

NaCl + NH3 + CO2 + H2O → NaHCO3 + NH4Cl

 

Bước 2: Hình thành canxi bicacbonat

 

Canxi cacbonat (CaCO3) được thêm vào dung dịch natri bicacbonat và canxi bicacbonat (Ca(HCO3)2) được hình thành. Phương trình hóa học của phản ứng là:

 

CaCO3 + NaHCO3 → Ca(HCO3)2 + NaCl

 

Bước 3: Hình thành canxi clorua

 

Axit clohydric (HCl) được thêm vào dung dịch canxi bicacbonat và canxi clorua (CaCl2) được tạo thành. Phương trình hóa học của phản ứng là:

 

Ca(HCO3)2 + 2HCl → CaCl2 + 2CO2 + 2H2O

 

Bước 4: Tách canxi clorua

 

Canxi clorua được tách ra khỏi dung dịch bằng cách bay hơi hoặc kết tinh. Các tinh thể canxi clorua sau đó được rửa sạch, sấy khô và đóng gói để sử dụng.

Xây dựng: Canxi clorua được sử dụng làm chất xúc tiến trong bê tông và làm chất hút ẩm trong vách thạch cao.

cacl2

Quá trình Dow

Quy trình Dow là một phương pháp sản xuất canxi clorua khác. Nó liên quan đến phản ứng giữa canxi hydroxit (Ca(OH)2) và axit clohydric (HCl). Phương trình hóa học của phản ứng là:

 

Ca(OH)2 + 2HCl → CaCl2 + 2H2O

 

Phản ứng tạo ra canxi clorua và nước. Canxi clorua sau đó được tách ra khỏi dung dịch bằng cách bay hơi hoặc kết tinh.

 

Quy trình TETRA

Quy trình TETRA là phiên bản sửa đổi của quy trình Dow. Nó liên quan đến phản ứng giữa đá vôi (CaCO3) và axit clohydric (HCl). Phương trình hóa học của phản ứng là:

 

CaCO3 + 2HCl → CaCl2 + CO2 + H2O

 

Phản ứng tạo ra canxi clorua, carbon dioxide và nước. Carbon dioxide được loại bỏ và canxi clorua được tách ra khỏi dung dịch bằng cách bay hơi hoặc kết tinh.