Ứng dụng Calcium Hypochlorite xử lý tảo trong nước thuỷ sản

 

Tảo là thực vật thủy sinh đơn bào hoặc đa bào phát triển trong các môi trường nước khác nhau. Chúng rất cần thiết cho hệ sinh thái dưới nước vì chúng là nhà sản xuất oxy chính thông qua quá trình quang hợp. Tuy nhiên, sự phát triển quá mức của tảo trong các vùng nước có thể dẫn đến các vấn đề môi trường như giảm chất lượng nước, giảm lượng oxy và cá chết.

 

 

Canxi hypochlorite hay Chlorine là một chất khử trùng và oxy hóa mạnh được sử dụng để xử lý các vùng nước và kiểm soát sự phát triển của tảo. Nó thường được áp dụng ở dạng hạt hoặc dưới dạng dung dịch trong nước. Sau khi được thêm vào nước, canxi hypochlorite sẽ phân tách thành axit hypochlorous, đây là một chất oxy hóa mạnh có thể phản ứng với chất hữu cơ và tiêu diệt tảo.

Hiệu quả của canxi hypochlorite trong việc kiểm soát sự phát triển của tảo phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau, chẳng hạn như nồng độ của hóa chất, độ pH của nước, nhiệt độ nước và loại tảo có trong nước. Nói chung, nồng độ canxi hypochlorite cao hơn sẽ giúp kiểm soát tảo tốt hơn. Tuy nhiên, nồng độ cao của hóa chất cũng có thể dẫn đến những ảnh hưởng xấu đến đời sống thủy sinh và chất lượng nước.

tảo trong nước

Độ pH của nước là một yếu tố quan trọng khác ảnh hưởng đến hiệu quả của canxi hypochlorite. Axit hypochlorous hiệu quả hơn trong nước có tính axit, trong khi các ion hypochlorite hiệu quả hơn trong nước kiềm. Do đó, điều cần thiết là điều chỉnh độ pH của nước trước khi thêm canxi hypochlorite để đạt được kết quả tối ưu.

Nhiệt độ nước cũng có thể ảnh hưởng đến hiệu quả của canxi hypochlorite. Sự phát triển của tảo có xu hướng sinh sôi nảy nở hơn trong nước ấm. Do đó, xử lý nước bằng canxi hypochlorite trong những tháng ấm hơn cần liều lượng cao hơn để đạt được sự kiểm soát mong muốn.

Loại tảo có trong nước cũng có thể ảnh hưởng đến hiệu quả của canxi hypochlorite. Một số loại tảo có khả năng kháng hóa chất cao hơn những loại khác. Ví dụ, tảo sợi, dài và dai, có thể khó kiểm soát bằng canxi hypochlorite, trong khi tảo đơn bào dễ bị xử lý hóa học hơn.