NH4OH

Hiển thị kết quả duy nhất

 • Amoniac Dung dịch – NH4OH (18% – 25%)

  • NH4OH là một dung dịch không màu, bay mùi mạnh và có mùi khai đặc trưng của NH3.
  • Khối lượng mol: 35,04 g/mol.
  • Độ pH: Có dạng khí và dạng lỏng (tan vào nước) đều cho ra dung dịch tính kiềm yếu, pH≈12.
  • Mật độ: 910 kg/m³ (25 % w/w) hoặc 880 kg/m³ (35 % w/w).
  • Điểm sôi: 37.7 °C (25 % w/w).
  • Điểm tan chảy: -57.7 °C (25 % w/w) hoặc −91.5 °C (35% w/w).
  • Điểm đóng băng (oC): -77,7oC (tinh thể màu trắng).