Phản ứng hóa hợp là gì? Ví dụ về phản ứng hóa hợp được minh họa như thế nào? Trong trương trình hóa học trung học và trung học phổ thông được sử dụng rất nhiều và không quá xa lạ.Vậy để hiểu rõ và đầy đủ nhất về khái niệm này, các bạn hãy cũng tìm hiểu với HOACHATPTP nhé!

Phản ứng hóa hợp là gì?

Để hiểu phản ứng hóa hợp là gì nêu ví dụ được thì chúng ta phải nắm chắc được khái niệm. Vậy khái niệm sự phản ứng hóa hợp là gì? Nó chính là sự phản ứng hóa học, mà trong đó có một chất mới duy nhất được tạo thành từ hai hay nhiều chất ban đầu.

Có thể hiểu đơn giản như sau: Ta gọi tên các chất lần lượt là A,B,C,D ta có

A + B → C (A, B là chất tham gia phản ứng, C là sản phẩm)

A + B + C →  D (A, B,C là chất tham gia phản ứng, D là sản phẩm)

Điều này có nghĩa là dù hai, ba hay bốn chất tham gia phản ứng cũng chỉ ra một chất duy nhất.

Phản ứng hóa hợp là gì?

Ví dụ minh họa về phản ứng hóa hợp, số chất tham gia phản ứng và số sản phẩm được tạo thành:

 

Phản ứng hóa học Số chất phản ứng Số chất sản phẩm
3Fe + 2O2 → Fe3O4 2 1
S + O2  → SO2 2 1
CaO + H2O → Ca(OH)2 2 1
CaCO3 + CO2 + H2O → Ca(HCO3)2 3 1

Đặc điểm của phản ứng hóa hợp

Vậy các loại phản ứng hóa hợp là gì? Đặc điểm của chúng ra sao?

Trong nhiều phản ứng hóa học cụ thể là phản ứng của Oxi với phi kim (Lưu huỳnh (S), photpho (P), cacbon (C)), với kim loại (sắt (Fe), nhôm (Al) ,magie (Mg)), với các hợp chất (metan (CH), dầu hỏa…) có sự tỏa nhiệt.

Ở nhiệt độ thường, các phản ứng hóa học hầu như không xảy ra. Nhưng chỉ cần nâng nhiệt độ để khơi mào phản ứng lúc đầu, các chất sẽ cháy đồng thời tòa ra nhiều nhiệt

Phản ứng hóa học có 2 loại là phản ứng có thay đổi số Oxi hóa và phản ứng không có sự thay đổi số Oxi hóa

 • Phản ứng có thay đổi số Oxi hóa là khi 2 hoặc nhiều chất tham gia phản ứng với nhau tạo ra sản phẩm, số Oxi hóa của sản phẩm có sự thay đổi

Ví dụ: 2H2 + O2 → H2O

 • Phản ứng không thay đổi số Oxi hóa là khi 2 hoặc nhiều chất tham gia phản ứng với nhau tạo ra sản phẩm, số Oxi hóa của sản phẩm không thay đổi

Ví dụ: CaO + SO2 → CaSO3

Ví dụ về phản ứng hóa hợp

Trên đây là tất cả khái niệm và những đặc điểm cơ bản về phản ứng hóa hợp. Vậy phản ứng hóa hợp là gì lấy ví dụ như thế nào, các bạn hãy tham khảo một vài ví dụ dưới đây nhé

Ứng dụng phản ứng hóa hợp

>> Có thể bạn quan tâm: Natri sulfat

Ví dụ về phản ứng có tác động nhiệt

 •         Đơn chất + đơn chất → Hợp chất

Cu + O2   →2CuO

4Al + 3O2 → 2Al2O3

C+ O2 → CO2

4P + 5O2 → 2P2O5

2Fe + 3Cl → 3FeCl3

Ví dụ về Phản ứng không có tác động nhiệt

 • Đơn chất + đơn chất → Hợp chất

3S + 2Al → Al2S3

3Fe + 3Cl2 → 2FeCl3

 • Hợp chất + hợp chất → hợp chất

P2O5 + 3H2O → 2H3PO4

      Na2O + H2O  → 2NaOH

Ví dụ về các phản ứng có sự thay đổi số Oxi hóa cụ thể:

2Mg + O2 → 2MgO

2Na + Cl2 → 2NaCl

Ví dụ về phản ứng không thay đổi số Oxi hóa:

SO2 +KOH  → KHSO3

SO3 + H2O  → H2SO4

NH3 + H2SO4  → (NH4)2SO4

Bài tập thực hành

 1. Quan sát các phương trình phản ứng dưới đây:
 2. S + O2 → SO2
 3. CH4 + 2O2 → CO2 + O2
 4. CaCO3 → CaO + CO2

Hãy cho biết phản ứng nào là phản ứng hóa hợp? Giải thích

Đáp án: Đáp án đúng là A: S + O2  → SO2

 Ta có lưu huỳnh tác dụng nhiệt với Oxi . Hai chất tham gia phản ứng tạo ra sản phẩm là lưu huỳnh dioxide – là một chất mới duy nhất.

 

 1. Tìm các phản ứng hóa hợp:
 2. 4Al + 3O2 → 2Al2O3
 3. Fe + H2O →  FeO + H2
 4. CaCO3 → CaO + CO2
 5. SO3 + H2O → H2SO4
 6. CaO + CO2 → CaCO3
 7. CaO + H2O → Ca(OH)2

Đáp án: đáp án đúng là những đáp án sau

4Al + 3O2 → 2Al2O3

SO3 + H2O → H2SO4

 CaO + CO2 → CaCO3

 CaO + H2O → Ca(OH)2

Tất cả các phản ứng này đều có 2 chất tham gia phản ứng tạo ra 1 sản phẩm duy nhất.

 Trên đây là toàn bộ những kiến thức về cơ bản đã giải thích được các câu hỏi về các loại phản ứng hóa hợp là gì? Định nghĩa phản ứng hóa hợp là gì cho ví dụ cụ thể. Hi vọng đã phần nào giúp các bạn hiểu được bản chất của các phản ứng hóa hợp. Chúc các bạn học tốt và luôn yêu thích bộ môn hóa học cùng hóa chất ptp.