Tiêu chuẩn FCC Food Chemicals Codex là gì?

Food Chemicals Codex (FCC) là một tài liệu tham khảo chứa thông tin về độ tinh khiết và chất lượng của các thành phần thực phẩm. Nó được xuất bản bởi United States Pharmacopeial Convention (USP), một tổ chức phi lợi nhuận đặt ra các tiêu chuẩn về chất lượng thuốc và thực phẩm.

 

 

FCC chứa thông số kỹ thuật cho hơn 1.100 thành phần thực phẩm, bao gồm phụ gia thực phẩm, hương liệu, chất tạo màu và chất dinh dưỡng. Các thông số kỹ thuật này bao gồm các thử nghiệm về nhận dạng, độ tinh khiết, nồng độ và thành phần. FCC cũng cung cấp hướng dẫn về việc sử dụng hợp lý các thành phần thực phẩm trong quy trình sản xuất và trong sản phẩm cuối cùng.

FCC ban đầu được xuất bản bởi Viện Y học từ năm 1966 đến năm 2006. Vào tháng 8 năm 2006, việc xuất bản FCC được đảm nhận bởi USP, một tổ chức thiết lập tiêu chuẩn phi chính phủ, dựa trên cơ sở khoa học, phi lợi nhuận. Nhiệm vụ của USP là cải thiện sức khỏe toàn cầu thông qua các tiêu chuẩn công cộng và các chương trình liên quan giúp đảm bảo chất lượng, an toàn và lợi ích của thuốc và thực phẩm. Với lịch sử gần 200 năm sản xuất các tiêu chuẩn công cộng cho thuốc, tá dược và thực phẩm bổ sung, USP là lựa chọn lý tưởng để quản lý một quy trình khoa học có trật tự, kịp thời và minh bạch nhằm phát triển các tiêu chuẩn thành phần thực phẩm. Cấu trúc sửa đổi được thiết lập tốt của USP thúc đẩy sự tham gia và đầu vào phù hợp của các bên liên quan, đồng thời đảm bảo tính toàn vẹn và khách quan của các quy trình thiết lập tiêu chuẩn.. Ấn bản hiện tại, ấn bản thứ 11, được xuất bản vào năm 2022. FCC được sử dụng rộng rãi bởi các nhà sản xuất thực phẩm, cơ quan quản lý và nhà nghiên cứu trên khắp thế giới.

Tại sao FCC lại quan trọng?

FCC rất quan trọng vì nó cung cấp tiêu chuẩn về chất lượng và độ tinh khiết của các thành phần thực phẩm. Các nhà sản xuất thực phẩm sử dụng FCC để đảm bảo rằng các thành phần họ sử dụng đáp ứng các tiêu chuẩn này. Các cơ quan quản lý sử dụng FCC để thiết lập và thực thi các tiêu chuẩn cho các thành phần thực phẩm. Các nhà nghiên cứu sử dụng FCC để nghiên cứu tác động của các thành phần thực phẩm đối với sức khỏe và phát triển các sản phẩm thực phẩm mới.

FCC cũng rất quan trọng vì nó thúc đẩy tính minh bạch và nhất quán trong ngành thực phẩm. Bằng cách cung cấp một tiêu chuẩn về chất lượng và độ tinh khiết của các thành phần thực phẩm, FCC giúp đảm bảo rằng người tiêu dùng có quyền tiếp cận các sản phẩm thực phẩm an toàn và chất lượng cao.

tài liệu fcc

FCC bao gồm nhiều loại thành phần thực phẩm, bao gồm:

 • Phụ gia thực phẩm: Đây là những chất được thêm vào thực phẩm để cải thiện hương vị, kết cấu, màu sắc hoặc thời hạn sử dụng của thực phẩm. Ví dụ bao gồm chất bảo quản, chất nhũ hóa và chất ổn định.
 • Hương liệu: Đây là những chất được thêm vào thực phẩm để tạo cho thực phẩm một hương vị hoặc mùi thơm đặc biệt. Ví dụ bao gồm hương vị tự nhiên và nhân tạo, gia vị và chất chiết xuất.
 • Chất tạo màu: Đây là những chất được thêm vào thực phẩm để tạo cho thực phẩm một màu đặc biệt. Ví dụ bao gồm thuốc nhuộm tự nhiên và tổng hợp.
 • Chất dinh dưỡng: Đây là những chất được thêm vào thực phẩm để cải thiện giá trị dinh dưỡng của nó. Ví dụ bao gồm vitamin, khoáng chất và axit amin.
 • Chất hỗ trợ chế biến: Đây là những chất được sử dụng trong quá trình sản xuất nhưng không nhằm mục đích có mặt trong sản phẩm cuối cùng. Ví dụ bao gồm chất hỗ trợ lọc và chất khử bọt.

FCC chứa thông số kỹ thuật chi tiết cho từng thành phần thực phẩm, bao gồm:

 • Nhận dạng: Phần này mô tả các đặc tính vật lý và hóa học của thành phần và cách thu được thành phần đó.
 • Độ tinh khiết: Điều này mô tả mức độ tạp chất được phép có trong thành phần.
 • Nồng độ: Điều này mô tả nồng độ hoặc hoạt động của thành phần.
 • Thành phần: Phần này mô tả cấu trúc hóa học của thành phần, bao gồm bất kỳ tạp chất hoặc sản phẩm phụ nào có thể có.

FCC cũng cung cấp hướng dẫn về việc sử dụng hợp lý các thành phần thực phẩm trong quy trình sản xuất và trong sản phẩm cuối cùng. Điều này bao gồm thông tin về các yêu cầu lưu trữ, xử lý và ghi nhãn.

FCC được phát triển như thế nào?

FCC được phát triển bởi một ủy ban gồm các chuyên gia về khoa học thực phẩm, hóa học và các lĩnh vực liên quan khác. Ủy ban được chỉ định bởi USP và bao gồm các đại diện từ các nhóm học thuật, chính phủ, ngành công nghiệp và người tiêu dùng.

Sự phát triển của FCC bao gồm một quá trình nghiên cứu, thử nghiệm và xem xét nghiêm ngặt. Ủy ban xem xét các tài liệu khoa học và tiến hành các thí nghiệm để xác định các thông số kỹ thuật phù hợp cho từng thành phần thực phẩm. Các thông số kỹ thuật sau đó sẽ được công chúng nhận xét và xem xét trước khi chúng được đưa vào FCC.

Sau khi FCC được xuất bản, nó sẽ được cập nhật thường xuyên để phản ánh những thay đổi về kiến thức khoa học và các yêu cầu quy định. USP cũng cung cấp một quy trình để các bên liên quan đề xuất các thay đổi hoặc cập nhật cho FCC.

FCC được ngành công nghiệp thực phẩm sử dụng theo một số cách, bao gồm:

 • Lựa chọn thành phần: Các nhà sản xuất thực phẩm sử dụng FCC để lựa chọn các thành phần chất lượng cao đáp ứng các tiêu chuẩn về độ tinh khiết và chất lượng do FCC đặt ra.
 • Quy trình sản xuất: FCC cung cấp hướng dẫn về việc sử dụng hợp lý các thành phần thực phẩm trong quy trình sản xuất, chẳng hạn như nồng độ khuyến nghị, quy trình trộn và nhiệt độ chế biến.
 • Kiểm soát chất lượng: Các nhà sản xuất thực phẩm sử dụng FCC để kiểm tra độ tinh khiết và chất lượng của các thành phần của họ, cả trong quá trình sản xuất và trong sản phẩm cuối cùng.
 • Tuân thủ quy định: FCC được các cơ quan quản lý trên toàn thế giới công nhận là tiêu chuẩn về chất lượng và độ tinh khiết của các thành phần thực phẩm. Các nhà sản xuất thực phẩm sử dụng FCC để đảm bảo rằng các sản phẩm của họ đáp ứng các yêu cầu quy định.
 • Phát triển sản phẩm: FCC cung cấp thông tin về các thuộc tính và đặc điểm của các thành phần thực phẩm mà khoa học thực phẩm có thể sử dụng. tham gia để phát triển các sản phẩm thực phẩm mới.

FCC là một tài liệu tham khảo quan trọng cho ngành công nghiệp thực phẩm và được sử dụng rộng rãi bởi các nhà sản xuất, cơ quan quản lý và nhà nghiên cứu trên khắp thế giới. USP tiếp tục xem xét và cập nhật FCC một cách thường xuyên để đảm bảo rằng FCC phản ánh kiến thức khoa học và các yêu cầu quy định mới nhất.