Poly Aluminium Chloride (PAC) trong xử lý nước thải công nghiệp

Dưới đây hoá chất  sẽ nói về các bước liên quan đến việc sử dụng Poly Aluminium Chloride (PAC) trong xử lý nước thải công nghiệp

 

 

Poly Aluminium Chloride (PAC) là chất keo tụ vô cơ được sử dụng rộng rãi trong các quy trình xử lý nước thải công nghiệp. Nó là một chất hiệu quả cao có thể loại bỏ hiệu quả các tạp chất như chất rắn lơ lửng, chất hữu cơ và kim loại nặng khỏi nước thải. Việc sử dụng PAC trong xử lý nước thải công nghiệp mang lại một số lợi ích, bao gồm hiệu quả chi phí, an toàn và dễ sử dụng.

Dưới đây hoá chất sẽ nói về các bước liên quan đến việc sử dụng PAC bột trong xử lý nước thải công nghiệp.

Poly Aluminium Chloride (PAC) trong xử lý nước thải công nghiệp

Bước 1: Thu thập và phân tích mẫu

Bước đầu tiên khi sử dụng Poly Aluminium Chloride (PAC) trong xử lý nước thải công nghiệp là lấy mẫu nước thải và phân tích để xác định thành phần của nó. Thông tin này sẽ được sử dụng để xác định liều lượng PAC thích hợp để thêm vào nước thải.

 

Bước 2: Chuẩn bị dung dịch PAC

Bước tiếp theo là chuẩn bị dung dịch PAC bằng cách hòa tan lượng PAC cần thiết trong nước. Điều quan trọng là phải làm theo hướng dẫn của nhà sản xuất để hòa tan PAC trong nước, vì nồng độ của dung dịch sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả của nó. Dung dịch PAC nên được chuẩn bị trong một hộp sạch và bảo quản ở nơi khô ráo, thoáng mát cho đến khi sẵn sàng sử dụng.

 

Bước 3: Cho PAC vào nước thải

Sau khi dung dịch PAC được chuẩn bị, nó sẽ được thêm vào nước thải. Liều lượng PAC được thêm vào nước thải sẽ phụ thuộc vào thành phần của nước thải và kết quả mong muốn. Điều quan trọng là phải thêm từ từ dung dịch PAC vào nước thải, đồng thời khuấy hỗn hợp liên tục để đảm bảo rằng PAC được phân bố đều khắp nước thải. Lượng PAC được thêm vào nước thải thường nằm trong khoảng từ 5 đến 50 mg/L, tùy thuộc vào thành phần của nước thải.

 

Bước 4: Keo tụ

Sau khi PAC được thêm vào nước thải, nó sẽ bắt đầu thu hút các tạp chất và hình thành các cụm hoặc khối. Nên để nước thải lắng một thời gian để các bông cặn lắng xuống đáy bể. Quá trình này được gọi là keo tụ. Trong quá trình keo tụ, nước thải cần được khuấy trộn liên tục để đảm bảo các bông cặn phân bố đều và có thể lắng xuống đáy bể.

 

Bước 5: Lắng đọng

Sau khi keo tụ, nước thải cần được để lắng một thời gian để các bông cặn lắng xuống đáy bể. Quá trình này được gọi là lắng đọng. Trong quá trình lắng, phần nước trong sau xử lý sẽ nổi lên phía trên bể, còn các tạp chất sẽ lắng xuống đáy bể. Khoảng thời gian cần thiết để lắng sẽ phụ thuộc vào thành phần của nước thải và kết quả mong muốn.

 

Bước 6: Gạn bỏ

Sau khi lắng, nước trong, đã qua xử lý nên được gạn ra khỏi đỉnh bể, đồng thời loại bỏ các tạp chất ở đáy bể. Điều này có thể được thực hiện bằng cách sử dụng máy bơm hoặc bằng cách để nước trong, đã qua xử lý chảy ra khỏi bể. Các tạp chất có thể được xử lý một cách an toàn và thân thiện với môi trường.

 

Bước 7: Sau quá trình xử lý nước

Nước thải sau khi được xử lý bằng PAC vẫn có thể chứa các tạp chất còn sót lại cần được loại bỏ trước khi nước có thể được thải ra môi trường một cách an toàn. Các quy trình sau xử lý bổ sung, chẳng hạn như lọc hoặc khử trùng, có thể được yêu cầu để đảm bảo rằng nước đáp ứng các tiêu chuẩn xả thải bắt buộc.