Poly Aluminium Chloride (PAC) là xử lý nước trong ngành sản xuất giấy.

 

PAC là chất keo tụ hiệu quả cao để loại bỏ tạp chất khỏi nước xử lý trong ngành công nghiệp giấy. Nó là một hóa chất có độc tính thấp, có khả năng phân hủy sinh học và hiệu quả, làm giảm việc sử dụng hóa chất tổng thể trong quy trình sản xuất giấy và giảm nguy cơ ô nhiễm môi trường.

 

 

Poly Aluminium Chloride (PAC bột) là hóa chất được sử dụng phổ biến trong ngành sản xuất giấy. Nó là một loại bột kết tinh màu trắng, có khả năng hòa tan cao trong nước, khiến nó trở thành lựa chọn phổ biến để xử lý nước và nước thải của quy trình sản xuất trong ngành công nghiệp giấy. Trong ngành này, PAC được sử dụng làm chất keo tụ để loại bỏ các tạp chất như chất rắn lơ lửng, chất hữu cơ hòa tan và kim loại nặng khỏi nước xử lý, cải thiện chất lượng tổng thể của giấy.

Quá trình sản xuất giấy đòi hỏi một lượng lớn nước, có thể chứa các chất gây ô nhiễm có thể tác động tiêu cực đến chất lượng của sản phẩm cuối cùng. Những chất gây ô nhiễm này có thể bao gồm chất rắn lơ lửng, chất hữu cơ hòa tan và kim loại nặng. Chất rắn lơ lửng thường được tạo ra từ quá trình gia công cơ học các nguyên liệu thô như bột giấy và sợi giấy. Chất hữu cơ hòa tan có thể đến từ nhiều nguồn khác nhau, bao gồm sợi gỗ, hóa chất xử lý và nước thải từ các quy trình sản xuất khác. Kim loại nặng cũng có thể đến từ nhiều nguồn khác nhau, bao gồm cả nguyên liệu thô và hóa chất xử lý được sử dụng trong quy trình sản xuất giấy.

PAC Xử lý nước thải công nghiệp giấy

Để loại bỏ các chất gây ô nhiễm này, ngành công nghiệp giấy sử dụng nhiều phương pháp xử lý, bao gồm lọc, lắng và xử lý hóa học. Xử lý hóa học thường là phương pháp phổ biến để loại bỏ chất hữu cơ hòa tan và kim loại nặng khỏi nước xử lý. Trong quy trình này, chất keo tụ được thêm vào nước xử lý, làm cho các chất gây ô nhiễm hình thành thành các hạt lớn hơn, hoặc bông cặn, có thể dễ dàng loại bỏ hơn bằng cách lắng hoặc lọc.

PAC là chất keo tụ hiệu quả để loại bỏ tạp chất khỏi nước xử lý trong ngành công nghiệp giấy. Nó hoạt động bằng cách vô hiệu hóa các điện tích âm trên các chất gây ô nhiễm, khiến chúng thu hút và tập hợp lại thành các hạt lớn hơn để có thể dễ dàng loại bỏ hơn. Quá trình này dẫn đến chất lượng nước được cải thiện, có thể có tác động tích cực đến sản phẩm giấy cuối cùng, bao gồm độ sáng và độ trắng được cải thiện, cũng như giảm chi phí sản xuất.

Một trong những ưu điểm chính của PAC so với các chất keo tụ khác là khả năng loại bỏ nhiều loại chất gây ô nhiễm khỏi nước xử lý. PAC có thể loại bỏ hiệu quả chất rắn lơ lửng, chất hữu cơ hòa tan và kim loại nặng khỏi nước xử lý, cải thiện chất lượng tổng thể của sản phẩm giấy cuối cùng. Điều này có thể giúp cải thiện độ sáng và độ trắng, cũng như giảm chi phí sản xuất.

Ngoài việc cải thiện chất lượng nước, PAC còn có một số lợi ích về môi trường. Nó là một hóa chất có khả năng phân hủy sinh học, làm giảm nguy cơ ô nhiễm môi trường. PAC cũng có hiệu quả cao, yêu cầu liều lượng thấp hơn so với các chất keo tụ khác, giảm tổng lượng hóa chất sử dụng trong quy trình sản xuất giấy. Điều này có thể dẫn đến chi phí sản xuất thấp hơn và giảm tác động môi trường.