Phương pháp thử nghiệm JISK 1475:2006 là gì?

 

JIS K 1475:2006 là Tiêu chuẩn Công nghiệp Nhật Bản quy định phương pháp thử để đo tốc độ truyền hơi nước (WVTR) của màng và tấm nhựa bằng phương pháp trọng lượng. Tiêu chuẩn này được sử dụng để đánh giá các đặc tính rào cản của vật liệu nhựa, đặc biệt là trong ngành bao bì.

 

 

WVTR là một thuộc tính quan trọng của vật liệu nhựa, đặc biệt là trong các ứng dụng đóng gói thực phẩm và dược phẩm. Nó được định nghĩa là lượng hơi nước đi qua một đơn vị diện tích của vật liệu trong một đơn vị thời gian ở các điều kiện nhiệt độ và độ ẩm xác định. WVTR là một yếu tố quan trọng trong việc xác định thời hạn sử dụng của sản phẩm vì nó ảnh hưởng đến độ ẩm và chất lượng của sản phẩm được đóng gói.

phương pháp jisk

JIS K 1475:2006 quy định như sau:

Phạm vi: Tiêu chuẩn quy định phương pháp thử xác định tốc độ truyền hơi nước của màng và tấm nhựa.

Nguyên tắc: Phương pháp trọng lượng đo sự thay đổi trọng lượng của mẫu thử theo hàm của thời gian, trong điều kiện nhiệt độ và độ ẩm được kiểm soát. WVTR được tính từ sự thay đổi trọng lượng của mẫu vật và kết quả được báo cáo là gam trên mét vuông mỗi ngày (g/m2/ngày).

Thiết bị: Thiết bị thử nghiệm bao gồm tế bào khuếch tán, chất hút ẩm, cân bằng, buồng kiểm soát nhiệt độ và độ ẩm và máy ghi dữ liệu.

Mẫu thử nghiệm: Mẫu thử nghiệm được cắt từ màng nhựa hoặc tấm nhựa, kích thước và hình dạng được chỉ định trong tiêu chuẩn.

Điều kiện thử nghiệm: Thử nghiệm được tiến hành trong điều kiện nhiệt độ và độ ẩm quy định, và thời gian thử nghiệm được xác định bởi tốc độ truyền hơi nước dự kiến của mẫu thử.

Quy trình: Mẫu thử nghiệm được đặt trong ô khuếch tán, được đậy kín để ngăn không khí lọt vào hoặc thoát ra. Tế bào khuếch tán sau đó được đặt trong buồng kiểm soát nhiệt độ và độ ẩm. Trọng lượng của mẫu thử được đo theo các khoảng thời gian xác định và WVTR được tính toán từ sự thay đổi trọng lượng.

Tính toán WVTR: WVTR được tính theo công thức sau:

WVTR = (m/t) x (L/A)

m = trọng lượng thay đổi của mẫu (g)

t = thời gian thử nghiệm (ngày)

L = độ dày của mẫu (m)

A = diện tích mẫu (m2)

Báo cáo: Kết quả WVTR được báo cáo theo đơn vị g/m2/ngày và báo cáo bao gồm các điều kiện thử nghiệm và chi tiết của mẫu thử nghiệm.

JIS K 1475:2006 là một tiêu chuẩn quan trọng trong ngành công nghiệp màng và tấm nhựa, vì nó cung cấp phương pháp tiêu chuẩn hóa để đo tốc độ truyền hơi nước của vật liệu nhựa. Tiêu chuẩn cho phép so sánh các đặc tính rào cản của các màng và tấm nhựa khác nhau và giúp lựa chọn vật liệu thích hợp cho một ứng dụng cụ thể. Tiêu chuẩn này cũng hữu ích trong việc kiểm soát chất lượng sản xuất màng nhựa và tấm, đảm bảo rằng các đặc tính WVTR của sản phẩm đáp ứng các thông số kỹ thuật cần thiết.