PAC Poly Aluminium Chloride – chất hỗ trợ chế biến thực phẩm

 

PAC còn tên gọi khác là Chất keo tụ PAC – Poly Aluminium Chloride – Phèn nhôm cao phân tử – chất trợ lắng.

 

 

Hiện nay ngoài Hóa chất  có 2 đơn vị của tập đoàn hóa chất sản xuất PAC lỏng và PAC bột. PAC được sử dụng rộng rãi trong quá trình trợ lắng các chất lơ lửng, kim loại nặng trong dung dịch bằng khả năng tạo các bông có điện tích. Chính tác dụng đó, PAC được sử dụng đặc biệt nhiều trong khâu đầu tiên xử lý nước cấp sinh hoạt và sản xuất chế biến thực phẩm. Chúng ta cùng tìm hiểu cụ thể quy định về chất hỗ trợ chế biến căn cứ theo luật An toàn thực phẩm 2010.

1. PAC Poly Aluminium Chloride – chất hỗ trợ chế biến thực phẩm

Điều 2 khoản 3 Giải thích từ ngữ luật An toàn thực phẩm 55/2010/QH12 ngày 17 tháng 6 năm 2010 quy định:

Chất hỗ trợ chế biến thực phẩm là chất được chủ định sử dụng trong quá trình chế biến nguyên liệu thực phẩm hay các thành phần của thực phẩm nhằm thực hiện mục đích công nghệ, có thể được tách ra hoặc còn lại trong thực phẩm.

Vậy bằng tác dụng tạo keo tụ của mình PAC có thể xử lý cả nguồn nước đầu vào trong sản xuất chế biến thực phẩm. Và với từng ngành sản xuất đặc thù PAC cũng tham gia quá trình, lọc, lắng các chất có trong dung dịch chế biến.

2. Những quy định khác liên quan đến Chất hỗ trợ chế biến trong đó có PAC trong luật an toàn thực phẩm như sau:

*Về thời hạn sử dụng của chất hỗ trợ chế biến

Điều 5. Những hành vi bị cấmhan_su_dung_pac

3.Sử dụng phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm đã quá thời hạn sử dụng, ngoài danh mục được phép sử dụng hoặc trong danh mục được phép sử dụng nhưng vượt quá giới hạn cho phép; sử dụng hóa chất không rõ nguồn gốc, hóa chất bị cấm sử dụng trong hoạt động sản xuất, kinh doanh thực phẩm.

Điều 44. Ghi nhãn thực phẩm

1. Tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm tại Việt Nam phải thực hiện việc ghi nhãn thực phẩm theo quy định của pháp luật về nhãn hàng hóa.

Đối với thời hạn sử dụng thực phẩm thể hiện trên nhãn thì tùy theo loại sản phẩm được ghi là “hạn sử dụng”, “sử dụng đến ngày” hoặc “sử dụng tốt nhất trước ngày”.

PAC bột sản xuất tại công ty cổ phần  có thời gian sử dụng 36 tháng (3 năm) kể từ ngày sản xuất

* Về quy định đảm bảo an toàn của chất hỗ trợ chế biến

Điều 17. Điều kiện bảo đảm an toàn đối với phụ gia thực phẩm và chất hỗ trợ chế biến thực phẩm

1. Đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật tương ứng, tuân thủ quy định về phụ gia thực phẩm và chất hỗ trợ chế biến thực phẩm.

2. Có hướng dẫn sử dụng ghi trên nhãn hoặc tài liệu đính kèm trong mỗi đơn vị sản phẩm bằng tiếng Việt và ngôn ngữ khác theo xuất xứ sản phẩm. (cập nhật theo 43/2017/NĐ-CP)

3. Thuộc Danh mục phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm được phép sử dụng trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm do Bộ trưởng Bộ Y tế quy định.

4. Đăng ký bản công bố hợp quy với cơ quan nhà nước có thẩm quyền trước khi lưu thông trên thị trường.

Chính phủ quy định cụ thể việc đăng ký bản công bố hợp quy và thời hạn của bản đăng ký công bố hợp quy đối với phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm.