Những quốc gia xuất nhập khẩu Calcium hypochlorite (Chlorine) hàng đầu thế giới

 

Theo thống kê của OEC, năm 2020, calcium hypochlorite là sản phẩm được giao dịch nhiều thứ 3351 trên thế giới, với tổng giá trị giao dịch là 252 triệu đô la, chiếm 0,0015% tổng thương mại thế giới.

 

 

Xuất nhập khẩu

Năm 2020, những quốc gia xuất khẩu hàng đầu calcium hypochlorite là Trung Quốc (103 triệu đô la), Hoa Kỳ (44,4 triệu đô la), Nhật Bản (33,6 triệu đô la), Ấn Độ (30,4 triệu đô la) và Nam Phi (8,46 triệu đô la). Ngược lại, những quốc gia nhập khẩu hàng đầu là Việt Nam (20 triệu đô la), Nga (16,2 triệu đô la), Philippines (12,4 triệu đô la), Brazil (10,6 triệu đô la) và Pháp (9,46 triệu đô la). Trong đó, Việt Nam nhập khẩu chính từ 3 quốc gia là Nhật Bản (44,9%), Trung Quốc (38,1%) và Ấn Độ (16,8%).

xuất nhập khẩu calcium hypochlorite

xuất nhập khẩu calcium hypochlorite

Năm 2018, mức thuế trung bình đối với thương mại và calcium hypochlorite khác là 4,54%, là mức thuế thấp thứ 4569 khi sử dụng phân loại sản phẩm HS6. Calcium hypochlorite xếp thứ 4087 trong chỉ số Độ phức tạp của Sản phẩm (PCI). Calcium hypochlorite có ứng dụng phổ biến trong công nghiệp: tẩy trắng trong ngành dệt may và trong xử lý, khử trùng nước.

Giai đoạn từ năm 2019 đến năm 2020, xuất khẩu Calcium hypochlorite tăng nhanh nhất ở Ấn Độ (2,99 triệu đô la), Nga (1,55 triệu đô la), Anh (1,5 triệu đô la), Kenya (450 triệu đô la) và Romania (402 triệu đô la). Ngược lại, các quốc gia nhập khẩu tăng trưởng nhanh nhất là Việt Nam (3,06 triệu đô la), Canada (2,71 triệu đô la), Pháp (2,43 triệu đô la), Uzbekistan (1,37 triệu đô la) và Lebanon (1,37 triệu đô la).Cụ thể, Việt Nam đã tăng mạnh việc nhập khẩu Calcium hypochlorite đến từ Ấn Độ (47,1%) theo sau là Nhật Bản (20,9%) và Trung Quốc (16%).

xuất nhập khẩu calcium hypochlorite

xuất nhập khẩu calcium hypochlorite

Hình ảnh này cho thấy sự chênh lệnh cán cân thương mại về xuất khẩu và nhập khẩu calcium hypochlorite trong năm 2020.

xuất nhập khẩu calcium hypochlorite

Năm 2020, các quốc gia có giá trị thương mại chênh lệch giữa xuất khẩu so với nhập khẩu Calcium hypochlorite lớn nhất là Trung Quốc (102 Triệu đô la), Hoa Kỳ (42 Triệu đô la), Nhật Bản (33,4 Triệu đô la), Ấn Độ (30,4 Triệu đô la) và Nam Châu Phi (6,86 triệu). Ngược lại, những quốc gia có giá trị thương mại nhập khẩu thấp hơn so với xuất khẩu Calcium hypochlorite là Việt Nam (19,5 triệu đô la), Nga (13,8 triệu đô la), Brazil (9,83 triệu đô la), Úc (8,01 triệu đô la) và Thái Lan ( 7,93 triệu đô la).