Những hóa chất xử lý nước ngành dệt phổ biến

 

Ngành công nghiệp dệt may là một trong những ngành công nghiệp lớn nhất trên thế giới. Với quy mô hoạt động lớn như vậy, việc đảm bảo nước thải phát sinh từ quá trình sản xuất được xử lý đạt tiêu chuẩn trước khi thải ra môi trường là rất quan trọng. Đây là lúc hóa chất xử lý nước ngành dệt phát huy tác dụng. Các hóa chất này được sử dụng để xử lý nước thải phát sinh từ ngành dệt nhuộm trước khi thải ra môi trường.

 

 

Hóa chất xử lý nước dệt nhuộm được sử dụng để loại bỏ các chất gây ô nhiễm khác nhau khỏi nước thải do các nhà máy dệt tạo ra. Một số hóa chất xử lý nước dệt nhuộm được sử dụng phổ biến nhất bao gồm:

1. Chất keo tụ

Chất keo tụ được sử dụng để loại bỏ chất rắn lơ lửng trong nước thải. Những hóa chất này hoạt động bằng cách làm cho các chất rắn kết tụ lại với nhau, giúp chúng dễ dàng loại bỏ hơn. Chất keo tụ phổ biến hiện nay là PAC.

pac hoá chất xử lý nước

2. Bộ điều chỉnh pH

Bộ điều chỉnh pH được sử dụng để điều chỉnh độ pH của nước thải. Điều này rất quan trọng vì nếu độ pH quá cao hoặc quá thấp, nó có thể tác động tiêu cực đến môi trường.

3. Chất Oxy Hóa

Các chất oxy hóa được sử dụng để phân hủy các hợp chất hữu cơ trong nước thải. Các hóa chất này hoạt động bằng cách đưa oxy vào nước thải, giúp phân hủy các hợp chất hữu cơ.

4. Chất khử

Các chất khử được sử dụng để loại bỏ clo dư ra khỏi nước thải. Clo thường được sử dụng để khử trùng nước thải, nhưng quá nhiều clo có thể gây tác động tiêu cực đến môi trường. Các chất khử giúp trung hòa lượng clo dư thừa.

5. Chất diệt khuẩn

Chất diệt khuẩn được sử dụng để tiêu diệt vi khuẩn trong nước thải. Điều này rất quan trọng vì vi khuẩn có thể gây ra nhiều vấn đề về sức khỏe, bao gồm kích ứng da và nhiễm trùng.

Các hóa chất này hoạt động như thế nào?

Hóa chất xử lý nước dệt nhuộm hoạt động bằng cách loại bỏ hoặc trung hòa các chất gây ô nhiễm trong nước thải do các nhà máy dệt tạo ra. Khi nước thải được thải ra từ nhà máy, nó được đưa đến một nhà máy xử lý, nơi nó trải qua một loạt quy trình xử lý. Các quy trình này được thiết kế để loại bỏ hoặc vô hiệu hóa các chất gây ô nhiễm trong nước thải, đảm bảo an toàn khi thải ra môi trường.