Cục dự trữ nhà nước phân bổ hàng hóa dự trữ quốc gia trị giá hơn 752 tỷ VNĐ

 

Vào ngày 20 tháng 7, Cục Dự trữ Nhà nước đã tổ chức một hội nghị trực tuyến để xem xét nửa đầu năm và đặt ra các nhiệm vụ cho nửa cuối năm 2022 trong lĩnh vực dự trữ nhà nước. Trong sáu tháng đầu năm, lĩnh vực này đã phân bổ hàng hóa dự trữ quốc gia đảm bảo số lượng và chất lượng, với giá trị khoảng 719,123 tỷ.

 

 

Bộ Tài chính đã cung cấp 61.164 tấn gạo trị giá khoảng 654,455 tỷ, bao gồm phân bổ 13960 tấn gạo cho 16 tỉnh trong năm mới; 7615 tấn gạo cho 13 tỉnh vào đầu năm; 3738 tấn gạo cho ba tỉnh để hỗ trợ lũ lụt; 4431 tấn gạo cho các dự ở tỉnh Thanh Hoá; 1.869 tấn gạo cho hỗ trợ Covid-19 ở ba tỉnh; và 29.551 tấn gạo cho 43 tỉnh trong học kỳ thứ hai của năm học 2021-2022.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã cung cấp hàng hóa với tổng giá trị khoảng 98,461 tỷ, bao gồm 3274 tấn gạo; 90 tấn ngô; 65 tấn chlorite 20% ; 196 tấn hóa chất clo 65% ; 30.000 lít chất khử trùng benkocid và 5.000 lít hóa chất han-iodine.

Phó Tổng giám đốc của Tổng cục Nhà nước Phạm Vũ Anh nói rằng số lượng hàng hóa dự trữ quốc gia được ban hành phù hợp với số lượng và chất lượng; và được vận chuyển một cách kịp thời đến các địa phương, giúp người dân địa phương vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống của họ và ngành thực hiện các nhiệm vụ quốc tế.

Trong sáu tháng đầu năm 2022, toàn bộ lĩnh vực đã thực hiện quản lý chất lượng hàng hóa dự trữ quốc gia; Bảo tồn và bảo vệ hàng hóa, Phó Tổng giám đốc nói.

Các bộ và các lĩnh vực đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài chính trong việc phát triển các cơ chế, chính sách và luật pháp một cách hiệu quả.

Phó Tổng Giám đốc Phạm Vũ Anh nói rằng trong nửa đầu năm 2022, Bộ trưởng đã phối hợp với các bộ và các ngành để xây dựng các cơ chế và chính sách về hàng hóa dự trữ quốc gia, bao gồm phát triển các quy định kỹ thuật quốc gia, các quy tắc kinh tế và kỹ thuật của hàng hóa dự trữ quốc gia hàng hóa quốc gia làm cơ sở cho quản lý và quản trị.

Bộ trưởng cũng đã phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các bộ và lĩnh vực khác trong việc phát triển dự thảo chiến lược phát triển dự trữ quốc gia cho năm 2021-2022; Được xây dựng một thông tư để nộp cho Bộ Tài chính để ban hành một thông tư sửa đổi thông tư 160/2015/TT-BTC, 161/2015/TT-BTC; và ban hành các quy định kỹ thuật quốc gia cho thuyền (tàu).

hội nghị

Để hoàn thành các nhiệm vụ năm 2022, các đơn vị của ngành sẽ tập trung vào việc phát triển và đệ trình lên Thủ tướng phê duyệt Kế hoạch tổng thể của Hệ thống kho dự trữ quốc gia đến năm 2030, với tầm nhìn đến năm 2050; hoàn thành các dự án nội bộ; Xem lại danh sách các hàng hóa dự trữ quốc gia, phát hiện các trở ngại để báo cáo cho Bộ Tài chính và các cơ quan có thẩm quyền để sửa đổi và bổ sung kịp thời; Phấn đấu để hoàn thành mục tiêu được giao bởi Thủ tướng; giải ngân ước tính được chỉ định trong năm 2022 và các năm trước.

Bộ trưởng đã tích cực hợp tác với các bộ, lĩnh vực, cơ quan và địa phương có liên quan để phục tùng các cơ quan có thẩm quyền để quyết định xuất khẩu hàng hóa dự trữ quốc gia để hỗ trợ cho các địa phương bị ảnh hưởng bởi thiên tai, bão, lũ lụt, hạn hán, thất bại, kiểm soát dịch, đảm bảo An ninh quốc gia và các nhiệm vụ khác.

Bộ trưởng sẽ đẩy nhanh việc phát triển và nộp các quy tắc, tiêu chuẩn và kỹ thuật quốc gia làm cơ sở cho việc quản lý chất lượng của các sản phẩm dự trữ quốc gia, và xây dựng các ước tính và quỹ để bảo quản, nhập khẩu và xuất khẩu sản phẩm.