Cảnh báo hóa chất trên sản phẩm Clorin

Clorin hợp chất hóa học có công thức Ca(ClO)₂, là chất oxy hóa mạnh thường được sử dụng cho mục đích xử lý và khử trùng nước. Nó nổi tiếng với khả năng loại bỏ vi khuẩn, vi rút và các vi sinh vật gây hại khác, khiến nó trở thành một thành phần không thể thiếu trong hệ thống vệ sinh bể bơi, lọc nước uống và xử lý nước thải.

 

 

Ghi nhãn cảnh báo hóa chât trên sản phẩm Clorin

GHS được thành lập để đảm bảo cách tiếp cận nhất quán đối với việc phân loại và ghi nhãn hóa chất trên toàn thế giới. Tuân thủ GHS không chỉ là yêu cầu pháp lý ở nhiều khu vực pháp lý mà còn là trách nhiệm đạo đức. Bằng cách tuân thủ các hướng dẫn của GHS, các tổ chức thể hiện cam kết của họ trong việc thúc đẩy an toàn, bảo vệ môi trường và cho phép giao tiếp hiệu quả trong toàn bộ chuỗi cung ứng hóa chất.

Để đảm bảo xử lý và vận chuyển canxi hypochlorite an toàn, GHS quy định các yêu cầu ghi nhãn cụ thể. Nhãn phải hiển thị rõ ràng các biểu tượng nguy hiểm được tiêu chuẩn hóa, các từ báo hiệu, tuyên bố nguy hiểm, tuyên bố phòng ngừa và chi tiết nhận dạng nhà cung cấp. Các nhãn này đóng vai trò là tín hiệu trực quan quan trọng, cho phép các cá nhân nhanh chóng xác định và hiểu các mối nguy hiểm liên quan.

Ngoài ra theo quy định của cơ quan quản lý ở Việt Nam, ghi nhãn hóa chất còn là việc thể hiện nội dung cơ bản, cần thiết về hóa chất lên nhãn hóa chất để người tiêu dùng nhận biết, làm căn cứ lựa chọn, tiêu thụ và sử dụng; để nhà sản xuất, kinh doanh thông tin, quảng bá cho hóa chất của mình và để các cơ quan chức năng thực hiện việc kiểm tra, kiểm soát.

Ý nghĩa những hình ảnh, chữ cảnh báo xuất hiện trên các nhãn hoá chất Clorin – Calcium Hypochlorite

Theo GHS, canxi hypochlorite được phân loại là chất rắn oxy hóa. Thuộc các mục GHS03, GHS05, GHS07, GHS09 . Sự phân loại này làm nổi bật tiềm năng của nó trong việc tăng cường quá trình đốt cháy các chất khác, do đó làm tăng nguy cơ hỏa hoạn.

ghsghsghsghs

Ngoài ra theo phân loại nguy hiểm của GHS, Clorin được xếp vào các mục sau:

H272 Cháy dữ dội; chất oxy hóa

H302 Có hại nếu nuốt phải

H314 Gây bỏng da nặng và tổn thương mắt

H400 Rất độc đối với sinh vật trong nước

Theo danh sách tuyên bố phòng ngừa của GHS

P210: Tránh xa nguồn nhiệt, bề mặt nóng, tia lửa và các nguồn bắt lửa khác. Không hút thuốc

P280: Đeo găng tay bảo vệ/bảo vệ mắt

P303+P361+P353: NẾU TIẾP XÚC VỚI DA (hoặc tóc): Cởi bỏ ngay tất cả quần áo bị nhiễm hoá chất. Rửa sạch da bằng nước [hoặc vòi hoa sen]

P305+P351+P338: NẾU DÍNH VÀO MẮT: Rửa sạch cẩn thận bằng nước trong vài phút. Gỡ bỏ kính áp tròng, nếu có và tiếp tục rửa.

P310: Gọi ngay cho TRUNG TÂM CHỐNG ĐỘC/bác sĩ

P370+P378: Trong trường hợp hỏa hoạn: Dùng cát để dập tắt – tuyệt đối không dùng nước

Những thực hành cụ thể để xử lý Clorin

  • Mang thiết bị bảo hộ cá nhân (PPE) thích hợp, bao gồm găng tay, kính bảo hộ và thiết bị bảo vệ hô hấp khi xử lý clorin.
  • Lưu trữ clorin ở nơi mát mẻ, khô ráo và thoáng khí, tránh xa các chất không tương thích.
  • Thực hiện theo các thực hành lưu trữ và cách ly được khuyến nghị để ngăn ngừa các phản ứng và nguy cơ tiềm ẩn.
  • Thực hiện các phương pháp xử lý thích hợp theo các quy định và hướng dẫn của địa phương.
  • Đào tạo nhân viên về các quy trình xử lý, lưu trữ và ứng phó khẩn cấp an toàn liên quan đến clorin.